Të rinjtë e shkollave pjesë e projektit “Shkolla Qendër Komunitare” janë angazhuar në aktivitete të ndryshme komunitare në kuadër të ditës së Evropës.

Nxënësit e gjimnazit “Sadik Stavileci” kashar, zhvilluan një aktivitet informues për të rinjtë në mjediset e shkollës. Nxënësit kishin përgatitur vizatime dhe video sensibilizuese për ditën e Evropës dhe rëndësinë e saj për promovimin e të drejtave të njeriut.

Të rinj nga vitet e para dhe të dyta nga shkolla Dom Nikolle Kacorri Durrës kishin përgatitur postera, piktura dhe video mbi historikun e krijimit të Bashkimit Evropian.

Stafi i shkollës në bashkëpunim me të rinjtë nga gjimnazi “Arbëria” Bulqizë zhvilluan një aktivitet në të cilin u informuan për kuptimin e kësaj dite, të drejtat e njeriut dhe institucionet përgjegjës për respektimin e tyre.

Në kuadër të ditës ndërkombëtare të Evropës nxënësit nga Gjimnazi “Zihni Magani” Peqin dhe Gjimnazi “M.K.Ataturk”Pajove zhvilluan një aktivitet të përbashkët.

Nxënësit kishin përgatitur vizatime sensibilizuese për ditën e Evropës dhe interpretuan kuptimin e krijimeve të tyre me pjesëmarrësit e tjerë.

Gjithashtu nxënës nga gjimnazi Dom Nikollë Kaçorri Durrës dhe M.K.Ataturk Pajovë u përfshin në përgatitjen e shkrimeve në kuadër të ditës së Evropës.

Mund të gjeni shkrimet e nxënësve mëposhtë:

Me qëllim të rritjes së njohurive të të rinjve mbi mundësitë e zhvillimit të karrierës, IDM organizoi një takim informues në lidhje me studimet e arsimit të lartë në SHBA dhe procesin e aplikimit.

Me Shume…

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, organizoi aktivitetin “Të rinjtë zgjedhin të sfidojnë përmes sipërmarrjes”, me pjesëmarrjen e nxënësve dhe stafit të 16 shkollave pjesë e projektit “Zgjerimi i Rrjetit të Komuniteteve të Qëndrueshme përmes modelit Shkolla si Qendër Komunitare”, i mbështetur nga Ambasada e SHBA-ve në Tiranë.

Me Shume…

Përgjatë muajit shkurt 2020 janë realizuar 6 takime prezantuese të projektit “Zgjerimi i rrjetit të komuniteteve të qëndrueshme në Shqipëri përmes modelit “Shkolla si Qendër Komunitare”, zbatuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me mbështetjen financiare nga Zyra për marrëdhënien me publikun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto takime kanë hedhur hapat për krijimin e grupeve këshillimore dhe shtrimin e punës në vazhdimësi për zgjerimin e projektit në gjashtë bashki të reja.

Me Shume…

Në datën 28 Janar 2021, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim Konferencën “Për fuqizimin e komunitetit në parandalimin e çdo forme të ekstremizmit të dhunshëm përmes modelit Shkolla Qendër Komunitare në bashkinë Kamëz.

Qëllimi i konferencës ishte ndarja e eksperiencave dhe praktikave pozitive të përftuara gjatë zbatimit të modelit “Shkolla Qendër Komunitare drejt një Komuniteti të Qëndrueshëm” në bashkinë Kamëz.

Me Shume…

Ju prezantojmë me videon përmbyllëse të projektit “Fuqizimi i komunitetit në parandalimin e çdo forme të ekstremizmit të dhunshëm përmes modelit Shkolla Qendër Komunitare në Bashkinë Kamëz”, mbështëtur nga Qendra e Ekselencës për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm Hedayah.

Me Shume…

Në 15 Janar 2021, u zhvillua takimi i gjashtë i bordit drejtues të projektit “Fuqizimi i komuniteteve lokale në parandalimin e çdo forme të ekstremizmit të dhunshëm përmes modelit Shkolla Qendër Komunitare në bashkinë Kamëz” me pjesëmarrjen e Kryetarit të Bashkisë së Kamzës, mësuesve, nxënësve dhe prindërve.

Me Shume…

Në datën 9 dhjetor 2020, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi online konferencën kombëtare për krijimin e komuniteteve të qëndrueshme dhe aktivizimin e të rinjve përmes modelit Shkolla Qendër Komunitare, me pjesëmarrjen e nderuar të Ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Shkëlqesia e Saj Znj. Yuri Kim dhe Ministres së Arsimit Sportit dhe Rinisë Znj. Evis Kushi.

Me Shume…

Përgjatë muajve mars 2020 dhe tetor 2020, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) zhvilloi një seri sesionesh informimi për të rinjtë e gjimnazit “Ibrahim Rugova” në Kamëz mbi Ekstremizmin e Dhunshëm.  

Me Shume…

Klubi i të Rinjve Kamëz

📢Klubi i të rinjve Kamëz hap thirrjen për anëtar të rinj.
📎Je midis 15-18 vjeç dhe banon në Kamëz❓
💡Ke ide të cilat mund të sjellin ndryshim në komunitetin tënd?
💭Dëshiron të punosh për fuqizimin e rolit të vajzave dhe grave në shoqëri?

Me Shume…
TOP