PLATFORMA IME

01

Platforma Ime

Platforma ime përmban këshilla për të marrë vendime të rëndësishme si ato për karrierën dhe të ardhmen tuaj, histori suksesi të sipërmarrësve të rinj, mundësi punësimi dhe një hapësirë të dedikuar shkrimesh nga të rinj që aspirojnë për një të ardhme me shpresë.
02

Situata Aktuale

Papunësia e të rinjve nuk ndikon vetëm të rinjtë, por procesin e rritjes ekonomike, varfërinë dhe përfshirjen sociale në të gjitha nivelet e shoqërisë. Të rinjtë mbartin pasojat e dobësive në funksionimin e tregjeve të punës në rajon dhe përballen me më shumë pengesa për të gjetur një punë.  
03

Punësimi

Për shkak se punësimi është rruga kryesore për të siguruar të ardhura të qëndrueshme, sigurimi që të rinjtë të kenë mundësi të përfitojnë dhe të fuqizohen përmes rritjes ekonomike zë vendin kryesor në çdo axhendë për të fuqizuar të rinjtë.

Zgjidh seksionin e preferuar

TOP