PUBLIKIME

Shkolla si qendër komunitare dallon për fokusin e saj në zhvillimin akademik të fëmijëve dhe të rinjve, angazhimin dhe kontributin qytetar, mbështetjen e familjes, shërbimet sociale me fokus sigurinë dhe shërbimet komunitare. SHQK ndërton bashkëpunime midis aktorëve në komunitet, prindërve dhe shkollës, duke u fokusuar në mbështetjen e zhvillimit të fëmijëve dhe te rinjve për

SHQK përtej kufijve të shkollës

“Shkolla si qendër komunitare” përbën një instrument të rëndësishëm në forcimin e komuniteteve vendore.

Manuali për SHQK

Nëpërmjet kësaj guide synohet lehtësimi i procesit të vlerësimit të treguesve të standardeve të Shkollës Qendër Komunitare (ShQK), si dhe të jepen udhëzime për plotësimin e portalit nga aktorët që ndihmojnë në hartimin dhe zbatimin e planit të ShQK-së në shkollë. Për më shumë informacion mund të referoheni manualit për SHQK të përgatitur nga World

VIDEO

Ju prezantojmë me videon përmbyllëse të projektit “Fuqizimi i komunitetit në parandalimin e çdo forme të ekstremizmit të dhunshëm përmes modelit Shkolla Qendër Komunitare në Bashkinë Kamëz”, mbështëtur nga Qendra e Ekselencës për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm Hedayah.

Fushatë Sensibilizuese

E nisim vitin 2021 me një fushatë sensibilizuese kundër dhunës nga të rinjtë e Gjimnazi “Ibrahim Rugova” Kamëz.

Ju prezantojmë me arritjet e e modelit “Shkolla si Qendër Komunitare” në një vit.

TOP