This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Jetmir Çekrezi

Koordinator

Jetmiri ka përfunduar studimet për Matematikë-Informatikë. Ka katër vite eksperiencë si specialst në Zyrën Arsimore Librazhd. Nga muaji qershor 2019 e në vazhdim është emëruar në Zyrën Vendore Arsimore Përrenjas si përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kurrikulës dhe Zhvillimi Profesional. Gjithashtu, Jetmiri është pjesë e këshillit bashkiak Përrenajs.

TOP