Gjimnazi Skënderbeu

"Gjimnazi Skënderbeu" është hapur në vitin 1952. Matura e parë ka përfunduar në vitin 1956. Në gjitha vitet e aktivitetit pranë gjimnazit "Skënderbeu" janë diplomuar rreth 7410 nxënës.

Pranë gjimnazit tonë kanë dhënë kontributin e tyre stafe mësimore të cilat janë dalluar për përkushtim dhe rezultate të larta. Është institucioni i dytë në Republikën e Shqipërisë që ka marrë emrin e heroit tonë kombëtar Skëndërbeu. Në vitin 1986 është dekretuar nga presidiumi i kuvendit popullor me urdhërin “Naim Frashëri”.

Prej 6 vitesh funksionon si shkollë qendër komunitare. Në kuadër të këtij projekti janë zhvilluar aktivitete kulturore me pjesëmarrjen e figurave të spikatura të artit dhe letërsisë. Gjithashtu në këto aktivitete ka qenë pjesmarrës komiteti i prindërve. Institucioni shërben si qendër për promovimin e shkrimtarëve të rinj të qytetit.

Në aktivitetin e radhës të rinjtë e gjimnazit “Skënderbeu” – Krujë u njohën me ligjin, rregullat e qarkullimit rrugor dhe zbatimin e tyre për parandalimin e aksidenteve të ndryshme. Aktiviteti u realizua në bashkëpunim me policinë, qeverinë e nxënësve në shkollë në klasën multifunksionale. Në këtë aktivitet u diskutuan çështje të tilla, si: -siguria rrugore,

Të rinjtë e gjimnazit “Skënderbeu” – Krujë zhvilluan aktivitetin me qëllim nxitjen dhe përfshirjen e nxënësve në vendimmarrje dhe këshillimi për përzgjedhjen e një profesioni me qëllim punësimin në të ardhmen. Aktiviteti u realizua në ambientet e shkollës në klasën multifunksionale ku morën pjesë nxënës, mësues dhe përfaqësues të Bashkisë. U realizua në formën e bashkëbisedimit

“I love my school”

Ky aktivitet u realizua nga klubi i Teatrit dhe i Historianit, i nxënësve të shkollës. Të rinjtë përgatitën piktura, ese, fotografi dhe interpretime të ndryshme. Në videon e realizuar nga nxënësit e klubit të historisë pasqyrohet hitoriku i gjimnazit “Skënderbeu” Krujë. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës, mësues, prindër dhe përfaqësues të EU4SCHOOL, të cilët

Lexojmë për të kujtuar

Sigurimi i arsimit cilësor për çdo nxënës.

Aktivitet letraro-artistik. Recensim i një libri zhvilluar në kuadër të muajit të Letërsisë me Moton "Tetori i librit ". Takim me ministren e kulturës Elva Margariti ku u zhvillua një bashkëbisedim për librin dhe leximin e veprave të autorëve shqiptarë. Ilustrim me intrepretime dhe krijime të nxënësve.

Në emër të jetës

Bashkëpunimi me komunitetin. Veprimtari sensibilizuese në komunitet për rrezikun e kancerit të gjirit në bashkëpunim me Bashkinë e Krujës dhe shoqatën IRCA.

Kjo veprimtari u zhvillua në qendër të qytetit, në fasoneri dhe në kinemanë e Fushë-Krujës.

Punë me talentet

Në kuadër të festimeve të 75 vjetorit të Çlirimit të Atdheut, organizohet faza e parë e esesë me temë “Imazhi i Lirisë” faza e parë.

Benard Babaj

Benardi është në përfundim të studimeve Bachelor në Sociologji, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Angazhimi i tij në shoqërinë civile fillon kur ai ishte 16 vjeç. Benardi u bashkua me një iniciativë nga një organizatë, Porta Rome për Integrim, për të ndihmuar fëmijët romë që ishin në situatë rruge dhe kishin braktisur shkollën. Nga një vit angazhim, ai u vlerësua disa herë nga kjo organizatë për korrektësinë dhe aftësitë e tij. Ai ka marrë pjesë në fushata të ndryshme sensibilizuese, angazhimi i tij ka të bëjë me të drejtat e pakicave, arsimimin, çështjet e të rinjve dhe më specifikisht me advokimin në ato çështje. Benardi ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme për të rinjtë. Gjithashtu, ai është angazhuar në dy projekte rreth gjithëpërfshirjes së të rinjve siç është projekti "Advokuesit e rinj për shërbime cilësore dhe gjithëpërfshirëse" (2018 - 2019) nga Instituti i Kulturës Romane në Shqipëri dhe "Ndërtimi i një komuniteti të qëndrueshëm kundër ekstremizmit me dhunë përmes model - Shkolla si Qendër Komunitare ”projekti nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (2019 - 2020). Ai aktualisht mban pozicionin e lehtësuesit të projektit dhe menaxhimit të logjistikës në organizatën Porta Rome për Integrim ku filloi angazhimin e tij në shoqërinë civile, ku përfaqëson organizatën në konferenca të ndryshme. Prej Shtatorit 2020, Benardi është zgjedhur si Ambasador i Ri Evropian nga WeBalkans, pjesë e Programit Rajonal të Komunikimit të Bashkimit Europian për Ballkanin Perëndimor.
TOP