Lidershipi

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm 30 nxënës, një lehtësues dhe një mësuese. Aktiviteti filloi me një brainstorming për lidershipin, më pas vijuam me shpjegimin e lidershipit dhe tipet e lidershpit, nën udhëheqjen e mësueses. Brenda aktivitetit ishin organizuar edhe lojëra në lidhje me team leader-in i cili do të udhëhiqte skuadrën e tij duke konkurruar me grupin tjetër.

Të rinjtë u ndanë në 2 skuadra (skuadra e kuqe dhe skuadra blu).

Lojërat e zhviluara: 1. Loja me gota; 2. Loja me tullumbace; 3. Vizatim i lirë i një lideri (secila skuadër ishte e lirë të vizatonte një lider/udhëheqës); 4. Loja “Kalimi i topit”

PLANI VJETOR I SHKOLLËS SË MESME "SHOTE GALICA", FUSHË KRUJË

"Nxënës të dalluar, qytetarë të kulturuar"

Plani i veprimtarive në kuadër të shkollës si Qendër Komunitare.

Lexo të plotë planin e aktiviteteve Kliko Këtu

“Shote Galica” Fushë-Krujë

Shkolla e re “Shote Galica” në Fushë-Krujë, falë një investim të qeverisë ka siguruar infrastrukturë optimale për programin mësimor, por edhe për veprimtaritë komunitare. Shkolla është emëruar pas heroinës së popullit Shote Galica (luftëtare e shquar e çetave kryengritëse kosovare për çlirimin dhe bashkimin kombëtar të të gjitha viseve shqiptare dhe për një regjim shtetëror demokratik në Shqipëri).

TOP