This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Benard Babaj

Koordinator

Benardi është në përfundim të studimeve Bachelor në Sociologji, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Angazhimi i tij në shoqërinë civile fillon kur ai ishte 16 vjeç. Benardi u bashkua me një iniciativë nga një organizatë, Porta Rome për Integrim, për të ndihmuar fëmijët romë që ishin në situatë rruge dhe kishin braktisur shkollën. Nga një vit angazhim, ai u vlerësua disa herë nga kjo organizatë për korrektësinë dhe aftësitë e tij. Ai ka marrë pjesë në fushata të ndryshme sensibilizuese, angazhimi i tij ka të bëjë me të drejtat e pakicave, arsimimin, çështjet e të rinjve dhe më specifikisht me advokimin në ato çështje. Benardi ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme për të rinjtë. Gjithashtu, ai është angazhuar në dy projekte rreth gjithëpërfshirjes së të rinjve siç është projekti "Advokuesit e rinj për shërbime cilësore dhe gjithëpërfshirëse" (2018 - 2019) nga Instituti i Kulturës Romane në Shqipëri dhe "Ndërtimi i një komuniteti të qëndrueshëm kundër ekstremizmit me dhunë përmes model - Shkolla si Qendër Komunitare ”projekti nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (2019 - 2020). Ai aktualisht mban pozicionin e lehtësuesit të projektit dhe menaxhimit të logjistikës në organizatën Porta Rome për Integrim ku filloi angazhimin e tij në shoqërinë civile, ku përfaqëson organizatën në konferenca të ndryshme. Prej Shtatorit 2020, Benardi është zgjedhur si Ambasador i Ri Evropian nga WeBalkans, pjesë e Programit Rajonal të Komunikimit të Bashkimit Europian për Ballkanin Perëndimor.Benardi është në përfundim të studimeve Bachelor në Sociologji, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Angazhimi i tij në shoqërinë civile fillon kur ai ishte 16 vjeç. Benardi u bashkua me një iniciativë nga një organizatë, Porta Rome për Integrim, për të ndihmuar fëmijët romë që ishin në situatë rruge dhe kishin braktisur shkollën. Nga një vit angazhim, ai u vlerësua disa herë nga kjo organizatë për korrektësinë dhe aftësitë e tij. Ai ka marrë pjesë në fushata të ndryshme sensibilizuese, angazhimi i tij ka të bëjë me të drejtat e pakicave, arsimimin, çështjet e të rinjve dhe më specifikisht me advokimin në ato çështje. Benardi ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme për të rinjtë. Gjithashtu, ai është angazhuar në dy projekte rreth gjithëpërfshirjes së të rinjve siç është projekti "Advokuesit e rinj për shërbime cilësore dhe gjithëpërfshirëse" (2018 - 2019) nga Instituti i Kulturës Romane në Shqipëri dhe "Ndërtimi i një komuniteti të qëndrueshëm kundër ekstremizmit me dhunë përmes model - Shkolla si Qendër Komunitare ”projekti nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (2019 - 2020). Ai aktualisht mban pozicionin e lehtësuesit të projektit dhe menaxhimit të logjistikës në organizatën Porta Rome për Integrim ku filloi angazhimin e tij në shoqërinë civile, ku përfaqëson organizatën në konferenca të ndryshme. Prej Shtatorit 2020, Benardi është zgjedhur si Ambasador i Ri Evropian nga WeBalkans, pjesë e Programit Rajonal të Komunikimit të Bashkimit Europian për Ballkanin Perëndimor.

TOP