Aktivitetet

 

Plani i aktiviteteve për vitin shkollor 2019-2020

 

Gjimnazi Manëz

Në shatorin e vitit 1969, në  shkollën  8-vjeçare  Manëz  ku  aktualisht  sot  është  shkolla  9-vjeçare  Manëz-fshat  u  hapën 2-klasa  të  shkollës  së  mesme  pa  shkëputje  nga  puna (njëra  gjimnaz  me  24 nxënës  dhe  tjetra  gjeologji-minierë  me 20 nxënës) dhe  shkolla  mori  emrin  “Shkolla  e  mesme  e  bashkuar  Manëz”  me  drejtor  z.Musa  Lala.

  • Në  shtator  të  vitit 1974-1975  u  hap  edhe  profili  bujqësor  pa  shkëputje  nga  puna  me  25 nxënës.
  • Në  shtator  të  vitit  1979-1980  u  hap  profile  bujqësor  me  shkëputje  nga  puna  me  28 nxënës.
  • Në  shtator  të  vitit  1987  u  hap  profili  i  mesëm  i  përgjithshëm  me  shkëputje  nga  puna  me  36  nxënës.
  • Në 14  tetor  të  vitit  1987  u  përurua  godina  e  re  e  shkollës  së  mesme Manëz.
  • Në  shtator  të  vitit  1988  u  shkëput  shkolla  e  mesme  nga  arsimi  8-vjeçar  duke  krijuar  drejtori  më  vehte  me  drejtor z. Zyber  Sallaku.
Numri  i  nxënësve  të  kësaj  shkolle  ka  ardhur  në  rritje. Shumë  nxënës  nga  kjo  shkollë  kanë  mbaruar shkollën  e lartë, janë bërë  kuadro, drejtues, pushtetarë  locale  e  qëndrorë, deputetë  etj. Aktualisht  kjo  shkollë  ka  11 klasa  me  388  nxënës  me  1-drejtor, 1-zv.drejtor, 1-sekretare  e  16- mësues  të  tjerë.
TOP